Om Tilioq

Handicaptalsmandsinstitutionen Tilioq er en politisk uafhængig institution under Grønlands Selvstyre og ligger i Sisimiut. Tilioqs opgaver er lovbundne og at sikre og fremme personer med handicaps interesser i samfundet med udgangspunkt i FN’s handicapkonvention.

De overordnede opgaver er blandt andet:

  • At rådgive og vejlede personer med handicap og deres pårørende om deres rettigheder og klageadgang.
  • At rådgive og vejlede offentlige og private institutioner.
  • At sikre lovgivning og praksis omkring personer med handicap foregår i henhold til FN’s handicapkonvention.
  • At vurdere forhold for personer med handicap i Grønland.
  • Indsamle og formidle information om personer med handicaps forhold i Grønland.
  • At foreslå tiltag der styrker personer med handicaps vilkår.
  • At samarbejde med de grønlandske handicapforeninger om at sikre og fremme personer med handicaps vilkår.

Handicaptalsmanden kan ikke træffe afgørelser i enkeltsager, men kan komme med udtalelser, og er i øvrigt politisk uafhængig.

Handicaptalsmandsinstitutionen Tilioqs navn og logo

Navnet Tilioq er fundet i bogen ”Kalaallit Aqqi – Grønlandske personnavne” skrevet af Nuka Møller og er valgt af handicaptalsmanden selv.

Tilioq kan betyder ven, men kan også betyde sendebud. Det er netop sendebuds-betydningen, som er det fine og velegnede navn til handicaptalsmandsinstitutionen, da en talsmand netop taler på vegne af nogle mennesker og her i dette tilfælde til samfundets beslutningstagere.

Navnet Tilioq blev taget i brug i december 2017

Der blev også lavet en logokonkurrence. Det var af stor betydning at logoet også afspejlede navnet Tilioq og at sendebudsbetyd-ningen blev fremhævet.

Logoforslaget fra Kristen Miilu Møllers med to kajakker blev logokonkurrence vinderen. Det var især symbolikken af at overlevere meddelelser eller breve, som tidligere tiders ”paartoq” der var rammende.