Tilioq udgiver analyse om befolkningsundersøgelsen ”Holdninger Til Handicap” i Nuuk

17.11.2020

Handicaptalsmanden udgiver i samarbejde med Ilisimatusarfik og Steven Arnfjord undersøgelsen ”Holdninger til Handicap” i Katuaqs lillesal d. 17. november fra kl. 13.00-16.30. 

den forbindelse inviterer Tilioq pressen til lancering af undersøgelsen. Til lanceringen vil undersøgelsens hovedresultater blive fremlagt og hvor der vil være et oplæg samt paneldebat om inklusion på arbejdsmarkedet.

Analysen ’Holdninger til Handicap’ er den første undersøgelse af sin slags i Grønland. Undersøgelsen belyser befolkningens holdninger til handicap og sætter gennem en kvalitativ analyse fokus på arbejdsmarkedets holdninger til personer med handicap.

Der er meget lidt viden om forhold for personer med handicap i Grønland. Det er vigtigt at vide hvilket syn befolkningen har på personer med handicap i Grønland for at vi kan arbejde videre med at ændre synet på hinanden.

-Vores undersøgelse bekræfter desværre vores mistanke om at der er mange negative holdninger til personer med handicap i befolkningen. Der er behov for handling, hvis dette skal ændres. Derfor anbefaler vi i undersøgelsen, at der laves en diskriminationsforbud i Grønland. Vores politikere bør gå forrest, og snarest muligt indføre sådan en lovgivning, udtaler Christina Johnsen.

På grund af begrænset pladser i Katuaq’s lillesal opfordrer vi pressen til at tilmelde sig på info@tilioq.gl eller hos informationsmedarbejder Oline på mail: Oline@tilioq.gl