Artikel 12 – Alle er lige for loven

Personer med handicap har ret til at bestemme over deres eget liv og til at tage forpligtende beslutninger ligesom alle andre.

Det betyder at:

  • Personer med handicap har ret til, at eje og arve ejendom ligesom alle andre.
  • Personer med handicap har ret til, at bestemme over egne penge og til at låne penge ligesom alle andre.
  • Ingen må tage penge eller ejendele fra en person med handicap, fordi personen har et handicap.

Personer med handicap har ret til at få støtte til at tage vigtige beslutninger, hvis de har brug for det.

Personer med handicap kan have brug for, at andre træffer beslutninger på deres vegne. Hvis dette sker, skal personens rettigheder og ønsker altid respekteres. Grønland skal sikre personer med handicap mod misbrug af denne ordning. Ordningen skal foregå så kort tid som muligt. Der skal føres kontrol af denne ordning af en uafhængig myndighed.

Det betyder konventionen: Hvis en person med handicap har brug for at andre personer træffer beslutninger for personen, kan personen blive umyndiggjort. Når en person bliver umyndiggjort, er det fordi andre mener, at personen ikke selv kan beslutte vigtige ting. Når en person bliver umyndiggjort, er det ligesom personen er under 18 år. Man mister retten til at bestemme over rigtig mange ting. Man kan blandt andet heller ikke afgive sin stemme til et valg, eller stille op til valg.