Artikel 13 – Alle skal have adgang til domstolen

Personer med handicap har ret til, at gå til domstolene og lægge en sag an, ligesom alle andre.

Personer med handicap har ret til, at få hjælp, hvis de skal deltage i en retssag.

Grønland skal uddanne personale der arbejder indenfor retssystemet, så personalet forstår personer med handicap, deres behov og deres rettigheder. Personalet kan for eksempel være politibetjente eller advokater.

Det betyder konventionen: Hvis en person med handicap har været udsat for en forbrydelse eller er mistænkt for at have begået en forbrydelse, så har han eller hun ligesom alle andre ret til at få vejledning og hjælp før under og efter en retssag.