Artikel 14 – Alle har ret til frihed og personlig sikkerhed

Personer med handicap har ret til frihed og personlig sikkerhed på lige fod med alle andre.

Personer med handicap kan ikke få begrænset deres frihed på grund af et handicap. Det betyder at en person ikke kan blive sat i fængsel, bare fordi personen har et handicap.

Personer med handicap kan godt blive sat i fængsel. Men kun hvis personen har overtrådt loven.

Hvis en person med handicap sidder i fængsel, skal menneskerettighederne og denne konvention overholdes.