Artikel 17 – Alle har ret til at være sig selv

Personer med handicap har ret til selv at bestemme over deres egen krop og sind. Det skal alle mennesker respektere.