Artikel 21 – Alle har ret til at have adgang til information. Og til at sige og mene hvad de vil

Personer med handicap har ret til, at sige og mene hvad de vil, ligesom alle andre. De har også ret til, at få information på en måde så de forstår den.

Det betyder at:

  • Grønland skal sørge for, at personer med handicap får den samme information som alle andre. Informationen skal gives på en måde så personer med handicap kan forstå den. For eksempel gennem punktskrift eller tegnsprog.
  • Grønland skal sørge for, at personer med handicap kan bruge tegnsprog, punktskrift eller andet, når de er i kontakt med en offentlig myndighed.
  • Grønland skal opfordrer private firmaer, tv, aviser og andre medier til at sørge for at deres information er tilgængelig for personer med handicap.
  • Grønland skal støtte brugen af tegnsprog.