Artikel 28 – Alle har ret til at leve trygt

Personer med handicap har ret til mad, tøj og til at have et sted at bo.

Personer med handicap har ret til, at få mulighed for at prøve at forbedre deres liv, ligesom alle andre. De må ikke blive diskrimineret når de prøver at forbedre deres liv.

Personer med handicap har ret til, at leve trygt. Hvis personer med handicap lever i fattigdom, har de ret til hjælp. Det betyder at Grønland skal betale for hjælpemidler og for den støtte og pleje de har brug for.

Personer med handicap har ret til, at bo i boliger der er økonomisk støttet af det offentlige.

Personer med handicap har ret til, at få pension som alle andre.