Artikel 1 – Formålet med konventionen

Målet med handicapkonventionen er at sikre, at personer med handicap har de samme rettigheder som alle andre. Fordi menneskerettighederne gælder for alle mennesker.

Personer med handicap skal derfor behandles med respekt ligesom alle andre.

Handicapkonventionen omfatter alle personer der har et handicap, og som på grund af forhindringer i samfundet har svært ved, at være med i samfundet ligesom andre.