Artikel 18 – Alle har ret til at færdes frit

Personer med handicap har ret til, at færdes frit. De har ret til selv at vælge, hvor de lever og bor på lige fod med andre.

Personer med handicap har ret til, at rejse væk fra et land. Også deres eget land. Man må ikke nægte personer med handicap, at rejse tilbage til deres eget land på grund af et handicap.

Personer med handicap har ret til, at have et pas og andre identitetspapirer. Personer med handicap har ret til at flytte til et andet land og blive statsborgere der, på lige fod med andre. Landet må ikke sige nej, på grund af at personen har et handicap.

Børn med handicap har ret til, et navn, når de bliver født. De har også ret til at få statsborgerskab. Børn med handicap har ret til at kende og blive passer af deres forældre, hvis det er muligt.