Artikel 23 – Alle har ret til en familie og et hjem

Personer med handicap har ret til at blive gift, være en del af en familie og få børn ligesom alle andre.

Det betyder at:

  • Personer med handicap har ret til, at selv vælge, om de vil have børn, hvor mange børn de vil have og hvornår de vil have børn.
  • Personer med handicap må ikke bliver steriliseret uden at have sagt ja til det.
  • Forældre der har et handicap har ret til, at bo sammen med deres børn. De har ret til at få hjælp og støtte til at opdrage deres børn, hvis du har brug for det. Man skal altid gøre, hvad der er bedst for barnet.
  • Børn med handicap har ret til familieliv ligesom alle andre. Derfor skal Grønland give information og støtte til familierne så børn med handicap ikke bliver skjult, forladt eller givet væk på grund af deres handicap.
  • Børn med handicap har ret til, at bo sammen med sine forældre. Et barn må ikke skilles fra sine forældre, fordi han eller hun har et handicap eller fordi forældrene har et handicap. Man skal altid gøre, hvad der er bedst for barnet.