Artikel 4 – Hvad grønland har pligt til at gøre

 

Grønland skal sørge for, at personer med handicap kan nyde alle menneskerettigheder og frihedsrettigheder og at personer med handicap ikke bliver diskrimineret på grund af et handicap.

Det betyder for eksempel at:

Grønland skal vedtage love der sikrer, at rettighederne i handicapkonventionen bliver overholdt. Og at Grønland skal ændre eller afskaffe love, regler og normer som diskriminerer personer med handicap.

Grønland skal sørge for, at personer med handicaps menneskerettigheder bliver overholdt på alle områder.

Grønland ikke må gøre noget, der er imod hvad som står i handicapkonventionen. Grønland skal også sørge for, at alle offentlige myndigheder og institutioner overholder det, som står i handicapkonventionen.

Grønlands skal arbejde for, at alle personer, organisationer og virksomheder i landet ikke diskriminerer personer med handicap.

Grønland skal sørge for, at der bliver forsket i nye hjælpemidler til personer med handicap, så de kan leve et aktivt liv.

Grønland skal sørge for, at personer med handicap har mulighed for at kende til alle de hjælpemidler der findes.

Grønland skal sørge for, at oplyse alle der arbejder med personer med handicap om handicapkonventionen, så personalet gør som der står i konventionen.

Grønland skal gøre så meget som muligt for, at rettighederne i handicapkonventionen bliver til virkelighed. De økonomiske, sociale og kulturelle rettigheder kan ikke virkeliggøres på en gang, men Grønland skal sørge for at der hele tiden er fremgang.

Når Grønland laver nye love og regler der handler om personer med handicap, skal deres meninger om lovene lyttes til. Det skal Grønland gøre ved at samarbejde med landets handicaporganisationer.

Grønland må gerne gøre mere end det, som står i handicapkonventionen. Det betyder, at Grønland godt må gøre tingene endnu bedre for personer med handicap, en det som konventionen siger.